• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.instagram.com/alpsaglikhizmetleri/?hl=tr

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Tıbbi Laboratuvarlarımız bünyesinde tam zamanlı 1 adet Biokimya Uzmanı ve 1 adet Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Uzmanı çalışmaktadır.

1- Biokimya Laboratuvarları

Hastalıklara bağlı olarak hücre, doku ve organlarında ortaya çıkan biyokimyasal bozuklukların mekanizmalarını inceleyerek, hastalıkların önlenmesi tanısı. Nasıl seyredeceği ve tedavinin izlenmesi konusunda uygulanan testlerin ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesinde uğraşan uzmanlık alanıdır. Hastalarımızdan alınan ve laboratuvara gönderilen kan ve idrar gibi numuneler, serolojik, biyolojik testlere tabi tutulur ve biyokimya doktorumuz tarafından yorumlanarak onaylanır.

 • Diyabet, karaciğer, pankreas, safra yolları, böbrek, kardiyak, kan yağları, kansızlık, elektroitler, kemik markırlar gibi rutin biyokimya testleri.
 • Vücut sıvılarında bulunan proteinler.
 • Hormon, tümör markırları.
Biyokimyanın İncelediği Testler Nelerdir? Diabet (şeker hastalığı) testleri Lipid (Kan Yağları) testi
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
 • Nükleo Tidaz
 • Total Protein
 • Globulin
 • GGT
 • Albümin
 • Ürik Asit
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • Indirek bilirubin
 • Amilaz
 • Lipaz
 • Kalsiyum
 • Iyonize kalsiyum
 • Fosfor
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Amonyak
 • Klorür
 • Magnezyum
 • Çinko
 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • HbA1C
 • İnsülin
 • İnsülin Antikoru (Adacık Hücre Antikoru)
 • Mikroalbüminüri
 • Fruktozamin
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • VLDL
 • Lp(A)
 • Lipid Elektroforezi
 • Apolipoprotein A
 • Apolipoprotein B
   

2- Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji; mikrop adı verilen, bir çoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların dışında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (bulaşıcı hastalık) adı verilmektedir. 10.000’lerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizma ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Labaratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut ısıları doku örnekleri idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.

Bakteriyoloji; insanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, Kolera, Boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)

Mikoloji; insanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarın elde edilmesi, tanımlanması.

Parazitoloji; Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırılması.

Seroloji; Enfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi.

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda yapılan testler

ELISA Testleri Hematolojik Testler Nefelometrik Testler
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • HIV 1/2
 • Kan Grubu
 • Tam Kan (Hemogram )
 • Gebelik Testi
 • Sedimantasyon
 • ASO
 • CRP
 • RF
Serolojik Testler Mikroskopik Testler Kültürler
 • Brucella(Rose Bengal)
 • Brucella Aglütinasyonu
 • Salmonell
 • VDRL-RPR
 • Helicobacter pylori
 • Gaita
 • Gaitada Gizli
 • Gaitada Parazit
 • Periferik
 • Tam İdrar Tahlili (TİT) 
 • İdrar Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Gaita Kültürü
 
 

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız..